- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. októbra 2023

Volali nás podľa čísel (prezentácia knihy)

 

V stredu 4. októbra 2023 sa v mestskej knižnici v Skalici konalo predstavenie knihy Volali nás podľa čísel (Spomienky Gertrúdy Herényiovej na väzenie v rokoch 1949–1953). Knihu vydalo v tomto roku združenie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja.

Na začiatku privítala riaditeľka knižnice Ľubica Rozborilová všetkých prítomných, osobitne  primátorku Skalice Oľgu Luptákovú, prednostu mestského úradu Antona Bobríka, historika Martina Lacka, kňaza Štefana Herényiho, poslancov MsZ Ľuboša Beňu a Ľudovíta Košíka, a knihu priblížila úryvkom z nej, vyjadriac svoju radosť z tejto novej knihy. (Predseda PV-ZPKO Ján Litecký-Šveda, duchovný organizácie Ján Košiar a predseda RO PV-ZPKO v Žiline Kvetoslav Gregor boli privítaní v priebehu podujatia, po ich neskoršom príchode z dôvodu meškania dopravy.)

Historik Martin Lacko, ktorý je autorom úvodnej časti a knihu na vydanie pripravil, hovoril o zložitosti obdobia, ktoré kniha zachytáva, tiež o činnosti Bielej légie, o procese proti nej, v ktorom bola autorka spomienok odsúdená len za to, že poskytla niekoľkokrát nocľah svojmu bratrancovi Antonovi Tunegovi v jej byte v Bratislave, i o dôvodoch, pre ktoré je potrebné spomienky na toto obdobie našej histórie vydávať.

 


Syn autorkinho brata Štefan Herényi (jeho otec bol vo väzení od roku 1949 do roku 1959) zaspomínal na svoje detské roky, keď vyrastal bez otca, na svoje krátke návštevy vo väzniciach i na otcov návrat. Dcéra autorkinej sestry Katarína Čulenová, ktorá svoju tetu k napísaniu spomienok inšpirovala, prítomným predstavila originálny strojom napísaný text spomienok Gertrúdy Herényiovej, niekoľko rodinných fotografií a priblížila život autorky (1925–2007) po návrate z väzenia.

Predseda PV-ZPKO Ján Litecký-Šveda prítomných informoval o životných podmienkach po nástupe komunistického režimu i o živote vo väzniciach a pracovných táboroch. Duchovný PV-ZPKO Ján Košiar predstavil časopis Svedectvo, ktorý organizácia vydáva, a ďalšie vydané knihy.

V závere podujatia bola podnetná diskusia, v ktorej sa diskutujúci zhodli na tom, že je potrebné organizovať spomienkové podujatia a pripomínať osobitne mladej generácii toto neľahké obdobie našej histórie.

 


 

Ľudovít Košík

Fotografie: Ernest Švrček


::

Súvisiaci článok: Byť človekom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.