- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. januára 2024

Otvorený list ministerke zdravotníctva

 

Martin Jančuška
Vážená pani ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková,

údelom lekára je nielen diagnostikovať choroby, liečiť telo a dušu pacienta, pomáhajúc mu znášať útrapy ochorenia a niesť niekedy aj ťažký kríž, ale i sledovať výskyt ochorení a ich dopad na zdravie človeka.

Začiatok roka 2020 sa vpísal do dejín zdravotníctva kapitolou, ktorá nemá obdoby na tejto zemi. Ukázal nám pravú tvár, na akej úrovni sa zdravotníctvo nie jednotlivých štátov, ale celého sveta nachádza, a to v priebehu niekoľkých týždňov. Boli sme svedkami toho, ako nezodpovední žurnalisti, šikovne vedení organizáciou, ktorá sa dodnes skrýva, zmanipulovali strachom obyvateľstvo celej planéty. Lekári boli vtiahnutí do tejto hry, ktorá bola bezpochyby už roky predtým pripravovaná. Dajme si ruku na srdce: Kde zostala naša Hippokratova prísaha? Kde zostalo naše svedomie?

Lenže tento scenár sa môže kedykoľvek zopakovať, a to ešte v horšej forme. Každý súdny zdravotník musí pochopiť, že je nanajvýš nutné dôkladne rozanalyzovať takzvanú epidémiu nielen na celom svete, ale nás bude zaujímať hlavne to, čo sa odohralo na Slovensku, aby sa v budúcnosti predišlo takým lapidárnym chybám, aké sa udiali počas rokov 2020 až 2022. Zaplatili za to životom nie stovky, ale tisícky obyvateľov, a to pre neodborné a diletantské riadenie protichrípkových opatrení.

Neodborní organizátori týchto akcií sa domnievajú, že pre zahmlievanie štatistík, ťažkosti dopracovať sa k spoľahlivej diagnostike, napr. zákaz pitiev, sa už nepodarí urobiť pravdivú analýzu týchto troch nešťastných rokov.

Vážená pani ministerka, so všetkou vážnosťou apelujem na Vaše svedomie, ak chceme skutočne predísť podobným chybám v budúcnosti, podniknite seriózne kroky k určeniu správnej diagnózy – možno volím priostrý názov – covidového šialenstva, zozbierajme potrebné údaje, ktoré sa ešte dnes zozbierať dajú, a vyvoďme z toho patričné závery.

Z právomoci Vašej kompetencie, môžete iniciovať dotazníkovú akciu „Covid-19“ a z dotazníkov s určeným termínom vyplnenia a odoslania získať potrebné údaje. Vzor si dovolím priložiť.

 

DOTAZNÍKOVÁ AKCIA COVID-19
Meno a priezvisko
Rodné číslo
Bydlisko
Prekonal som ochorenie covid-19?
Priebeh bol mierny, stredný, závažný?
Následky (aké)?
Koľkokrát som prekonal covid-19?
Bol som očkovaný proti covidu-19? Koľkokrát? Ak viem, ktorou látkou?
Mal som následky po očkovaní (aké)?
Bol som očkovaný dobrovoľne, z prinútenia?
Zomrel mi niekto v rodine na covid-19? Alebo s covidom-19?
Bol zomrelý pitvaný? Môžem priložiť pitevný protokol?
Bol som na covid-19 hospitalizovaný? V ktorej nemocnici?
(Správne vyplnenie formuláru potvrdzujem svojím podpisom.)

 

Tieto údaje by pomohli vyplniť biele miesta pri analýze ochorenia, ktoré dostalo označenie covid-19 a bolo spôsobené vírusom Sars-CoV-2.

 

Dr. med. Martin Jančuška

 

Na vedomie :

Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Jaroslav Šimo, PhD.
Prezidentka Slovenskej republiky Mgr. Zuzana Čaputová.
Predseda vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Peter Pellegrini.

2 komentáre:

 1. B. P.9.1.24

  Doktor Bukovský vyzýva prezidentku:

  „Je naozaj nevyhnutné, aby sa štát a médiá vo vzťahu k občanom vrátili k rešpektovaniu Ústavy SR, ktorá zaručuje právo na názor a šírenie informácií a ktorá vyslovene zakazuje cenzúru. Preto si Vám dovoľujem navrhnúť, aby ste v zmysle svojich slov išli príkladom a iniciovali či dokonca moderovali nejakú formu otvorenej diskusie, v ktorej dostanú dostatočný priestor aj ľudia, ktorí boli a sú za svoje názory a postoje od roku 2020 neustále šikanovaní, odborne aj ľudsky znevažovaní a spoločensky aj ekonomicky dlhodobo poškodení. Myslím si, že by to tá dlhodobo neakceptovaná väčšina spoločnosti ocenila ako štátnické gesto, ktoré by bolo prejavom Vašej sily a nadhľadu. A hojenie spoločnosti by tak mohlo začať.“

  https://www.youtube.com/watch?v=fK3r6gPR_UM

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Dobrá správa:

  Vláda SR rozhodla, že treba preveriť okolnosti takzvanej kovidovej pandémie. Za splnomocnenca vlády „pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19“ bol vymenovaný lekár, poslanec za SNS Peter Kotlár.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.