- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. mája 2024

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (6)

 

Kniha kardinála Roberta Saraha s názvom Katechizmus duchovného života (slovenské vydanie: Bratislava, Lúč, 2023) nie je a ani nechce byť náhradou oficiálneho Katechizmu Katolíckej cirkvi, je osobnou príručkou, v určitom zmysle učebnicou náboženstva, poučnou a povzbudivou katechézou Božieho služobníka o bohatstve a hĺbke kresťanskej viery... Na pokračovanie čerpáme z tohto pozoruhodného a prínosného diela, približujeme si niektoré myšlienky, rady či odporúčania v ňom obsiahnuté.


Ohlasovať evanjelium bez kompromisov

V modernom svete, opakovane pripomína kardinál Sarah, vládne relativizmus. Dôsledkom je pokrivené chápanie pravdy. Akoby sa vytratil rozdiel medzi dobrom a zlom. A tak klameme sami seba, strácame orientáciu. Riešenie? „Ak nechceme blúdiť, naša doba potrebuje evanjelium ako kompas, ako Polárku nehybne stojacu na oblohe... A aby táto hviezda svietila, svet vo všetkých časoch potrebuje mužov a ženy, ktorí sa jednoznačne rozhodli pre Boha a odvážne idú príkladom.“

Dá sa žiť v pravde, no len za predpokladu, že nebudeme rozrieďovať a prekrucovať Kristovo učenie. Biblia má byť prameňom, z ktorého čerpáme, utvárame si názory a životné postoje, nie zbierkou citátov, ktorými prikrášľujeme vlastné (svojvoľné) myšlienky a predstavy. Úlohou biskupov a kňazov je jednoznačne a jasne vykladať Božie slovo, vo svetle Tradície a Učiteľského úradu Cirkvi.

R. Sarah zdôrazňuje: „Ježiš nedal priestor nijakým pochybnostiam o radikálnosti svojho odkazu a svojich požiadaviek.“ A radikálnosť evanjeliového posolstva má praktické dôsledky, vyžaduje si nekompromisné odmietnutie hriechu a mravného úpadku. Musíme žiť ako ľudia, ktorým sú všetky zvrátenosti cudzie, „ako svedkovia pravého zmyslu života, robotníci v tichosti sa vzmáhajúceho Božieho kráľovstva“.


Úsilie o svätosť

Nevyhnutnou súčasťou osobného obrátenia a duchovného rastu je úmysel zmeniť to, čo je v spoločenských štruktúrach zlé, a ohlasovať evanjelium silou skutočnej Kristovej prítomnosti v nás. Ak sa máme volať kresťanmi, musíme sa striktne pridŕžať kresťanskej vierouky, prejaviť odvahu a zásadovosť, nemiešať do ohlasovania vlastné názory či preferencie, ohlasovať s istotou, že „Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, žije medzi nami a jeho prítomnosť je nevyčerpateľným zdrojom lásky, pravdy, milosrdenstva a pokoja“.

Pri tom všetkom, čo konáme alebo chceme vykonať, by nás mala sprevádzať čnosť miernosti. Ako poznamenáva kardinál Sarah, nečinnosť nám neprináleží, každý máme svoj diel práce, mali by sme však strániť prehnanej činorodosti, zhonu a hluku, nervóznej aktivity, aby sme nestratili zo zreteľa konečný cieľ. Ťažkostiam, bolestiam, trápeniam sa nevyhneme, ale „viera nám dáva istotu, že môžeme dosiahnuť spásu“ a nikto nám nemôže vziať hlbokú a nadprirodzenú radosť z toho, že sme kresťanmi, údmi Kristovej Cirkvi.


(Koniec.)


Ján Maršálek


::

Odporúčané:

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (1)

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (2)

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (3)

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (4)

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (5)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.