- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. apríla 2024

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (4)

 

Kniha kardinála Roberta Saraha s názvom Katechizmus duchovného života (slovenské vydanie: Bratislava, Lúč, 2023) nie je a ani nechce byť náhradou oficiálneho Katechizmu Katolíckej cirkvi, je osobnou príručkou, v určitom zmysle učebnicou náboženstva, poučnou a povzbudivou katechézou Božieho služobníka o bohatstve a hĺbke kresťanskej viery... Na pokračovanie čerpáme z tohto pozoruhodného a prínosného diela, približujeme si niektoré myšlienky, rady či odporúčania v ňom obsiahnuté.


Modlitba ako spôsob bytia

Nájsť si čas na modlitbu vo víre svetských povinností, hovorí R. Sarah, znamená dať prednosť Bohu, a tým aj vlastným bytostným potrebám, dôležitým z hľadiska večnosti. Ak sa z našej pravidelnej modlitby stane „životný stav, spôsob bytia vo svete“, otvoria sa nám nové obzory, rozľahlé pole pôsobnosti a radosti z konania dobrého diela.

Kresťanský život nie je únikom z reality, ale posvätením sveta. Kresťan má byť soľou a kvasom – premenou seba, úsilím o svätosť premieňa svet, podieľajúc sa na Božom pláne spásy. Kristus aj dnes „učí, uzdravuje, sýti a odpúšťa“, jeho pôsobenie sa nestráca v čase, ani nestráca nič na sile a aktuálnosti, to len zo strany dnešných ľudí badať skepsu, nezáujem a odmietnutie.


Nové pohanstvo

Žijeme v časoch radikálnej premeny spoločnosti. Relativistická mentalita odmieta objektívne mravné rámce a pravidlá, odvoláva sa na rozum, no v praxi sa prejavuje iracionálne. Aj v radoch kresťanov zavládol zmätok. Veľké je pokušenie vykladať evanjelium „v duchu liberálnych a relativistických princípov“. Niektorí zrádzajú, „zapredávajú Ježiša za tridsať strieborných ako Judáš, aby ich svet považoval za milosrdných, otvorených a chápavých“.

Vedecký a technický pokrok, nezosúladený s potrebami ľudskej duše, vyvolal – zvlášť v západnom svete – zrod konzumnej spoločnosti, v ktorej sa materiálne statky čoraz väčšmi používajú „na uspokojenie a dráždenie zmyslov, prežívanie rozkoše a všemožných potešení“. To, čo v súčasnosti Európa šíri po celom svete, konštatuje kardinál, je „materialistické a sekularizujúce pohanstvo“.

Nastúpila faktická modloslužba, „vymýšľame si bohov na mieru“, podľa našich predstáv, želaní a vrtochov, aby nás utvrdili v poblúdení a falošnom sebauspokojení. Nové božstvá majú niekedy podobu ideológie, inokedy podobu športu či zábavy, alebo podobu virtuálnej reality. Zlatým teľaťom sa stal televízor, počítač a predovšetkým mobilný telefón, tento vreckový bôžik, ktorý „inšpiruje, riadi, kontroluje a posudzuje všetko, čo človek urobí, ustavične ho sprevádza a domáha sa jeho pozornosti, kdekoľvek sa nachádza a čokoľvek robí“.

Kardinál Sarah otvorene hovorí, že máme do činenie s diabolským pokusom zničiť kresťanstvo, zničiť Cirkev, rozložiť morálku a Boží kult. O to viac by sa mal dnes kresťan primknúť k viere, oprieť sa o nemenné učenie a zotrvať na skale, aby nepodľahol zvodom a hrozbám. Mal by prejaviť odvahu a pevnosť v rozhodnutiach, osobitne pevnosť v rozhodnutí vytrvať až do konca – skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.


(Pokračovanie o týždeň.)


Ján Maršálek


::

Odporúčané:

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (1)

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (2)

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (3)


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.