- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. mája 2024

Kritický glosár

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Kresťanstvo bez Európy bude, ale bude Európa bez kresťanstva?! Európa bez kresťanstva – to bude len kus územia a anonymná ľudská masa, ale už nie európska civilizácia, kultúra, vznešenosť, duchovné bohatstvo...

::

Problémom Slovákov je to, že poskytujú priveľký priestor cudzincom a odrodilcom, že sa dávajú ovplyvňovať ľuďmi s neslovenským vnímaním a cítením, že si dávajú radiť od tých, ktorí Slovensku nerozumejú alebo nechcú rozumieť. Výsledkom je pokrivený obraz histórie i súčasnosti, nezdravý pocit viny a slabé národné povedomie. Otvorene o tom píše Ladislav Szalay v knihe Triumf propagandy.

Triumf propagandy: recenzia.

::

Tak ako sa deformuje spoločnosť, deformuje sa aj funkcia masmédií. Novinári a ich chlebodarcovia si osobujú práva, ktoré im nepatria: obviňujú, súdia, vynášajú rozsudky... majú veľký podiel viny na zhoršení medziľudských vzťahov a zhrubnutí jazyka verejnej komunikácie – bežným sa stáva tykanie neznámym ľuďom, posmešný a vulgárny tón reči, neprimerané ironizovanie, absencia ani nie tak slušnosti ako morálky. Rodí sa tak nerovnováha a nespravodlivosť, ktorá je zdrojom ďalších a ďalších problémov.

Súvisiaci článok: Budeme si všetci tykať?

::

Vytváranie akéhosi nového jazyka (jazyka prázdnych slov, floskúl, hesiel a fráz), príznačné pre totalitné režimy, nachádza napodiv živnú pôdu aj v našej demokracii. Aj dnes môžeme pozorovať, ako sa jazyk zneužíva, deformuje a vtláča do „politicky korektnej“ formy.

Súvisiaci článok: Ďalší obielený hrob


(Rok 2019)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Človek a jeho (ne)viera.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.