- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. mája 2024

Nedeľné slovo (269)

 

Kresťanská láska

„My, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4, 16)

Viera vedie k poznaniu a poznanie k láske. Láska sa potom rozvíja v spoločenstve s krásou a pravdou.


Kresťanská láska neznamená naivnú dôveru a nekritický vzťah ku každému, naopak, takáto láska dôsledne rozlišuje a rešpektuje hierarchiu hodnôt, opiera sa o dôveru v Boha a skrze ňu ide v ústrety blížnemu.

Opravdivá láska nie je slabošská ani slepá, pretože má v sebe svetlo viery a silu milosti, a tak odvážne a múdro pretvára svet.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (268).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.