- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. decembra 2010

Citát týždňa (50/2010) - Dana Podracká

Čoraz viac ma zaujímajú slovenské veci. Volajú ma k sebe. Inak a nástojčivejšie ako predtým. (...) Zisťujem, že nič nie je samozrejmé. Ani jazyk, ktorý používame, ani krajina, v ktorej žijeme. Všetko treba stále potvrdzovať každodenným plebiscitom skutkov a slova. Kultúra je tu nezastupiteľná. Inak nezanecháme stopy. Tí, čo sa odnárodňujú v akomkoľvek zmysle toho slova, oslabujú náš spoločný psycho-duchovný priestor.
Dana Podracká (Knižná revue č. 24/2010)

Môj komentár: Múdre slová, majúce v sebe program podobný tomu, ktorý sa usilujem napĺňať aj pri tvorbe tejto stránky. Áno, Slovensko potrebuje múdrych, kultúrnych a vlastenecky zmýšľajúcich ľudí, ľudí súcich na slovo. Ja by som ešte dodal, že potrebuje nadviazať na svoje kresťanské korene, aby sa mravne a duchovne obrodilo.

2 komentáre:

 1. S tým sa dá do istej miery súhlasiť, že Slovensko by mohlo nadviazať na svoje kresťanské korene, aby sa mravne a duchovne obrodilo. Mravné a duchovné obrodenie však nie je len jednostranná záležitosť.
  Obroda je výsledok nasledovanie príkladov, stotožnenia sa s nimi, preto je v prvom rade nutná aj mravná a duchovná obroda na strane tých, ktorí hlásajú nezastupiteľnosť kresťanstva v živote človeka a modifikovanie ich prístupu k hlásaniu kresťanských myšlienok a k forme ich hlásania, pri zachovaní obsahu myšlienok.

  Treba si uvedomiť, že pod vplyvom nesmierneho technického rozvoja vo všetkých sférach spoločnosti, je aj miera poznania, rozumová zdatnosť ľudí a ich chápanie na oveľa vyššej úrovni, ako bolo na začiatku 20. storočia. Poznanie ide míľovými krokmi vpred a kresťanstvo, pokiaľ nesiahne k istým kompromisom v prístupe k určitým mimoriadne citlivým otázkam (napr. AIDS a ochrana pred AIDS, plánované rodičovstvo a pod.) , bude mať oveľa nižšiu šancu na úspech.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Mia, ďakujem za vyjadrenie názoru;súhlasím iba sčasti: Pravdaže, obrodiť sa musia v prvom rade kresťania - aby boli "soľou zeme". Súhlasím aj s tým, že hlásanie kresťanstva potrebuje (aj) nové formy, ale zdôraznil by som - so zachovaním obsahu a zmyslu evanjeliovej zvesti...
  Sme náchylní považovať sa za rozumnejších oproti našim predkom, ale nie je to tak, už preto nie, lebo človek sa v podstate nemení. Máme iba viac informácií, čo vyplýva už z toho, že poznáme výsledok mnohých vecí, ktoré pre našich predkov boli neznámou budúcnosťou. Ale informovanosť ešte neznamená vzdelanosť, nehovoriac o tom, že miera technického pokroku sa nekryje s mierou nášho duchovného pokroku - v ňom zaostávame, a tak sa dostávame do hodnotového vzduchoprázdna, čo nemôže ostať bez následkov...
  Napokon, kresťanstvo predstavuje nemenné hodnoty, preto jeho meradlom nemôže byť úspech v bežnom ľudskom ponímaní.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.