- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. marca 2012

Miesto dobrej nádeje

Človek bez domova je ako ovca bez pastiera, ako ovca stratená v púšti. Alebo ako strom vytrhnutý zo svojej zeme, ako dom postavený na piesku. Domov je základ, východisko i útočisko: miesto dobrej nádeje.
Človek bez nádeje nevydrží. Nádej rozhoduje! Mnohokrát býva jediným plamienkom, posledným svetlom v hlbokej tme, ktoré pomáha zorientovať sa v bludisku života.
Nám kresťanom dáva nádej najmä Kristovo zmŕtvychvstanie. Po Veľkej noci prichádza veľký deň, čas milosti: kairos. Už nepodliehame neosobne plynúcemu času. Náš ľudský čas je ako nádoba, ktorú postupne napĺňame vlastným obsahom – svojimi myšlienkami, slovami, skutkami.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.