- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. januára 2015

Redakčný vestník – január 2015

Na prelome rokov si človek akosi viac uvedomuje plynutie času. A po doznení osláv aj vlastnú pominuteľnosť... Ponúkam Tolstého myšlienku, ktorá tento fakt osvetľuje z inej strany: „Čas nie je. Je len nekonečne malá prítomnosť. V nej sa uskutočňuje život. Preto má človek všetky svoje duchovné sily sústrediť na prítomnosť.“
(L. N. Tolstoj: Čítanie na každý deň)
Prítomnosť je najväčšia zo všetkých príležitostí! No rásť možno iba z koreňov, v prítomnosti sa teda spája minulosť s budúcnosťou.
Ohliadnime sa trochu a pripomeňme si najčítanejšie články uplynulého roka v PriestorNete:
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.