- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. marca 2015

Prednosť katolíctva

Vlado Gregor
Môžeme byť múdri a vymýšľať zložité mená, nepomôže to, ak nedoceníme, čo znamená žena
Veľa sa teraz hovorí o probléme tolerancie v demokracii. Nedostatok ochoty k dialógu sa osobitne vyčíta konzervatívcom a ozajstným i takzvaným extrémistom a radikálom. Moje skúsenosti sú iné, pretože vždy boli ochotnejší debatovať so mnou takzvaní fanatici a skalopevne presvedčení ľudia. Možno je to tým, že v koreňoch ich pevnosti je skrytá neistota a rozkolísanosť. Naopak, „super, extra a ultra“ liberáli sú presvedčení, že oni už všetko rozobrali, identifikovali, povedali a vyjadrili – a my ich už máme len rešpektovať a poslúchať.

Niekedy treba byť opatrný a zmierlivý, ale niekedy aj drsný a jednoznačný. Sme ľudia a sme nedokonalí, my aj naši adresáti. Preto nikto nemôže dbať len na to, čo vraví, ale aj na to, čo z jeho slov vyplýva. Robím síce jednoduchú prácu, ale mám skúsenosť, že takmer všetky spory a nedorozumenia vznikajú z dôvodu zlej a nejasnej komunikácie. Psychoanalytik Sigmund Freud všeličo prehnal a precenil, ale povedal aj múdre vety, napríklad, že človek, ktorý namiesto oštepu prvý raz použil nadávku, bol zakladateľom civilizácie.
Kristus si jasne uvedomoval nejednoznačnosť slov a možnosti ich skreslenia a úplne zlého chápania. O tom sú aj jeho výstižné slová o slepých, ktorí si myslia, že vidia. Práve preto uprednostňoval pri poučovaní ľudí podobenstvá, príbehy, konkrétne skutky a hlavne príklad
vlastného života. Ak sa však slovne vyjadril, bolo to veľmi jasné, adresné a menovité, hlavne proti farizejom, zákonníkom a iným suverénnym, ziskuchtivým a pokryteckým  vykladačom Písma a tradície.
Ku komu nebol až taký tvrdý, to bol práve ženský element. V tom vidím najväčšiu prednosť kresťanstva a katolíctva zvlášť, že rešpektuje, ctí si a oceňuje ženu, napriek tomu, že nepochybuje o jej odlišnosti od mužského videnia sveta. Možno práve vzájomné porozumenie a rešpekt utvoria časom nielen raj medzi dvoma ľuďmi, ale zabránia aj peklu na zemi. Apokalypsa hrozí stále a situácia vo svete je zlá. No neustále dúfajme, pretože možno práve rozrastený kúkoľ nám dá možnosť lepšie rozlíšiť a reálnejšie si oceniť kvality pšenice.
Na záver ešte spomeniem to naše špecificky slovenské a vraj neúspešné referendum o rodine. Bolo pre mňa veľkou katarziou a dúfam, že časom sa stane katarziou aj pre mnohých ďalších.
Dum spiro, spero! Kým dýcham, dúfam!
(2. pôstna nedeľa 2015) 
Vlado Gregor
::
Odporúčané:
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.