- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. júna 2015

O kauze Bezák

Šebastián Labo:
Róbert Bezák – Pravda o odvolanom arcibiskupovi
Praha, Ottovo nakladatelství, 2014
Kniha pátra Šebastiána Laba SJ o známej kauze odvolaného trnavského arcibiskupa patrí k tým, ktoré sa čítajú takpovediac na jeden dúšok, pričom nerozhoduje rozsah, ale obsah a myšlienková naliehavosť diela. Keďže tu ide o horúcu a citlivú tému (osobitne z pohľadu kresťana-katolíka), otázky literárneho štýlu ostávajú bokom, prvoradá nie je krása slova či tvaru, ale posolstvo – a ako vyplýva už z názvu, autor chcel povedať pravdu, priblížiť sa k nej, aj za cenu nepochopenia, s vedomím, že mnohí ľudia pravdu neznesú (s. 73).

Samotná autorská výpoveď má formu (otvoreného) listu, navyše kniha obsahuje niekoľko príloh (venovanie, ohlasy na rukopis, články iných autorov o tejto záležitosti). V úvodnom slove páter Labo píše, že pracovný rukopis „otvoreného listu bratovi Bezákovi“ (s. 12) poslal viacerým priateľom na posúdenie a pripomienkovanie. Táto verzia listu sa rýchlo rozšírila medzi ľuďmi: „Tak sa z toho vlastne stalo verejné tajomstvo.“
Autor dáva jednoznačne najavo svoj postoj a názor na pôsobenie i odvolanie arcibiskupa Bezáka. Používa priame a miestami tvrdé slová, nevyjadruje sa diplomaticky, ale ako „vojak sv. Ignáca“ (s. 12). Svoj postup zdôvodňuje, oslovujúc adresáta listu: „Nezaobchádzal si s ľuďmi v rukavičkách, a preto sú aj tieto moje otvorené slová také, aby sme i voči sebe boli spravodliví a vyrovnaní...“ (s. 101).
Labovo hodnotenie pôsobenia Róberta Bezáka – či už vo funkcii trnavského arcibiskupa, alebo po odvolaní – je jednoznačne negatívne. Treba povedať, že autor ani nechce dávať vo svojej knihe priestor opačným názorom, ani v prílohách a citovaných článkoch nenachádzame argumenty protistrany. Registruje totiž mediálnu prevahu v prospech odvolaného, ako aj dve knihy, ktoré Róbert Bezák napísal s Mariou Vrabcovou a Štefanom Hríbom, a v záujme vyváženosti a potreby vypočutia druhej strany píše svoj otvorený list.
Čo vlastne Šebastián Labo vyčíta Róbertovi Bezákovi? Prečo považuje jeho odvolanie za správne, priam záchranné rozhodnutie? Ak odhliadneme od kritiky osobných chýb a „pýchy“, objasní sa nám podstatný dôvod – bývalý arcibiskup zastáva podľa autora postoje nezlučiteľné s náukou Katolíckej cirkvi. Dostatočným dôvodom na odvolanie boli samotné „teologické omyly a bludy“ (s. 75), ktoré viackrát aj verejne vyslovil.
Autor v kritike spája fakty (niektoré sú závažné a neprehliadnuteľné) s osobnými postrehmi i subjektívnymi náhľadmi. Napriek tomu, alebo práve preto, jeho výpoveď pôsobí presvedčivo, cítiť za ňou horlivosť a odhodlanie odhaliť pravdu. V jednej z príloh čítame, že tento list – i keď to znie paradoxne – je aj skutkom milosrdenstva, vzhľadom na povinnosť „blúdiacich napomínať a privádzať na správnu cestu“ (s. 14).
Páter Šebastián Labo (1931–2014), autor dvoch desiatok kníh, najmä o apoštolských cestách pápežov, zavŕšil svoje publicistické dielo ohnivou obhajobou kresťanského učenia a Katolíckej cirkvi. Napísal obsažný otvorený list odvolanému arcibiskupovi – list, ktorého obsahu možno plne porozumieť zrejme len z hľadiska viery. Keby Róbert Bezák rešpektoval rozhodnutie Svätého Otca, nikto by nemal právo verejne ho kritizovať, on sa však vzoprel a vyvolal spory medzi ľuďmi...
Táto práca, povedané slovami Františka Vnuka, je „dosiaľ najobsiahlejšou protiváhou verzie kauzy Bezák, ako ju cez médiá podávajú a verejnosti predstavujú priatelia a priaznivci odvolaného arcibiskupa“ (s. 11).

Ján Maršálek
(básnik, publicista, redaktor PriestorNetu; najnovšie vydal knihu s názvom Cesta k bráne)
::
Odporúčané:
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.