- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. júla 2015

Myšlienky z rozhovorov (7)

Pevnou súčasťou PriestorNetu je rubrika Rozhovory, kde uverejňujeme exkluzívne rozhovory so zaujímavými ľuďmi, najmä z oblasti umenia a literatúry. Domnievame sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto sa k nim vraciame (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov. 
Tentoraz má slovo výtvarník a dlhoročný pedagóg Arpád Horváth, spisovateľ a publicista Karol Dučák a filozof Pavel Duraj.

::   Výtvarnou tvorbou, ako aj fotografovaním sa zaoberám vo vlnách, keď ma znova rozohreje inšpirácia. Nie je to nepretržitá činnosť. Mojím tvorivým krédom je, aby som zanechal za sebou malé semienko, ktoré znova a znova vykvitne a v nazbieranej kytičke uvoľní zo seba farebnú dúhu. Mojím umeleckým vzorom je Miloš Alexander Bazovský. Jeho výtvarná tvorba je môjmu srdcu najbližšia. V jeho tvorbe jasne vidieť proroctvo kresťanstva. Poslední sa stanú prvými. A skutočne, keď sa dnes pozrieme na národ  slovenský, môžeme ho porovnať s ktorýmkoľvek národom v Európe... (Arpád Horváth).
::   Ani ten najkvalitnejší výrobok vám dlho neposlúži, ak nebudete dodržiavať návod na obsluhu, ktorý vám dal výrobca. Hospodin stvoril svet aj človeka. Človeku zveril svet, aby ho užíval. Dal mu pochopiteľne aj návod na obsluhu sveta, ba aj návod na obsluhu vlastného života. Všetko v jednej hrubej príručke, Biblii. Vševediaci Boh najlepšie poznal svoje výtvory, tak svet ako aj človeka. Človek si však nezriedka namýšľa, že nepotrebuje Boha. Preto veľmi často ignoruje Boží návod na obsluhu sveta aj svojho života. Je zarážajúce, ako veľmi je človek neraz vzdialený od Boha. Fatálne následky vidíme okolo seba denne. Násilie, vojny, hlboký mravný úpadok, sociálna nespravodlivosť, totálna absencia lásky k blížnemu, dezilúzia, zúfalstvo, bezradnosť... (Karol Dučák).
::   Priamo z teórie chaosu vyplýva, že ak chceme „položiť na lopatky“ štát, podnik, rodinu, stačí zariadiť, aby dostatočne často dochádzalo k nejakej maličkej, nevýznamnej zmene, ktorá sa dotkne každého. Ak zmeny budú častejšie, ako ich dokážeme spracovať, potom sa už len prispôsobujeme, a štát, podnik, rodina sa zvnútra rozpadajú a smerujú k zániku. Robí sa to napr. zmenami zákonov a podsúvaním neuveriteľne veľkého množstva zbytočných pravdivých i klamlivých informácií, ktoré slúžia len na to, aby urobili „dymovú clonu“ pred potrebnými informáciami.  O tejto „dymovej clone“ nevieme, a preto je neuveriteľne účinná... (Pavel Duraj).
::
P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal. Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.