- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. augusta 2015

Redakčný vestník – august 2015

Azda každý by chcel za svojho života čosi vykonať, čosi po sebe zanechať. Premýšľam o tom a prichádzam k záveru, že urobiť niečo veľké neznamená ovládnuť svet, ovládnuť iných, ale ovládnuť seba, inak povedané: vyrovnať sa so sebou, cítiť sa dobre vo svojej koži... To okrem iného predpokladá striedmosť v používaní jazyka. Niekedy si neuvedomujeme, že prázdne reči sú nielen zbytočné, ale aj škodlivé – deformujú naše vnímanie sveta; píše o tom Pavel Duraj v úvahe s príznačným názvom Nemláťme prázdnu slamu.
Horúcou témou týchto dní je nelegálna migrácia. Stále viac ľudí najmä z Afriky, Blízkeho a Stredného východu sa pokúša preniknúť do Európy, na územie Európskej únie. Slovenska sa tento problém týka zatiaľ len okrajovo, ale jeho narastanie je otázkou času... Viac v článku Migranti a naša budúcnosť.

Do tretice by som rád upriamil vašu pozornosť na článok, ktorý je malým príspevkom k dvojstému výročiu narodenia nášho velikána Ľudovíta Štúra: Štúrovo slovo k rodákom.
::

Vážený čitateľ,
váš názor nás zaujíma – pomôžte nám skvalitniť túto stránku: redakčný dotazník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.