- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. januára 2016

Redakčný vestník – január 2016

Vážení čitatelia, ďalší kalendárny rok je za nami a uzavrel sa tiež ďalší ročník PriestorNetu. Mysliac na to, dal som si neľahkú úlohu, vybrať z každého doterajšieho ročníka nášho internetového časopisu jeden článok, ktorý považujem za osobitne zaujímavý, resp. prínosný. 
Samozrejme, vybrať jeden z veľkého množstva, to nutne znamená, že viaceré hodnotné príspevky sa do výberu nemohli dostať. Ale predsa, úlohu som splnil:

2009 – Bezodný internet (prvý text v PriestorNete, publikovaný 30. 11. 2009)
::
Želám vám požehnané prežitie roku 2016.
Dočítania v PriestorNete!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.