- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. marca 2016

Potreba hraníc

24. 2. 2016
Slovenské bezpečnostné sily nacvičovali montáž prenosných hraničných bariér. Niektorým našim spoluobčanom sa to nepáči. Vraj im to pripomína železnú oponu a ostnaté drôty na hraniciach z čias socializmu. Nevedia rozlišovať?! Alebo zavádzajú? Predsa niečo iné je zamknúť niekoho, nepustiť ho von a niečo iné zamknúť na noc svoj byt, aby bol chránený pred nevítanou návštevou.


25. 2. 2016
Zahraničná politika západných štátov je z kresťanského hľadiska neprijateľná. Napríklad spôsobuje zhoršovanie situácie blízkovýchodných kresťanov. Tí donedávna žili v relatívnom pokoji a bezpečí, teraz sú terorizovaní a vyháňaní zo svojich domovov, pričom je zjavné, že na tom má nemalý podiel „vývoz demokracie“, vymyslený v chorých hlavách západných milovníkov ľudských práv.

26. 2. 2016
Myslím, že dochádza k preceňovaniu významu nadchádzajúcich parlamentných volieb – to na jednej strane; na strane druhej, u inej skupiny obyvateľstva, sme svedkami nezáujmu, apatie a ignorancie. Správny postoj je, ako zvyčajne, niekde medzi týmito krajnosťami.

27. 2. 2016
Ľudia zmýšľajúci pozemsky, celkom vnorení do starostí a radostí tohto sveta, nikdy nepochopia duchovne založených ľudí, nikdy nepochopia evanjelium a „bláznovstvo kríža“. Na ich škodu.

28. 2. 2016
Vo vysielaní rádia Lumen som počul svedectvá irackých kresťanov. Svorne hovorili, že islam je násilný a neznášanlivý. Jeden zo skupiny, ktorá sa dostala na Slovensko, vyjadril radosť z toho, že u nás nie je žiadna mešita.

29. 2. 2016
Čítanie našich „mienkotvorných“ denníkov môže vyvolať u kultúrneho človeka priam nevoľnosť. Ťažkopádny nepekný jazyk, pomýlená lexika, myšlienková plochosť, falošne proklamovaná nezávislosť, bezzásadovosť, pokrytecké politikárčenie... to všetko deformuje podobu dnešných novín. Kde sú kvalitné komentáre, dobré recenzie, zaujímavé reportáže? Kde je priamosť a poctivosť? A kde je náročný čitateľ?

1. 3. 2016
Vo voľbách vraj ide o všetko. Nejde. O veľa ide, to áno, no význam (nadchádzajúcich) volieb netreba zveličovať. Charakter spoločnosti je určovaný viac inými fenoménmi. Zjednodušene povedané, spoločenskú klímu formuje naše svedomie, zmýšľanie a konanie.

2. 3. 2016
Ľudské zákony sa menia – niekedy až pričasto. Božie zákony sú nemenné. Pokusy z minulosti smerujúce k odstráneniu Boha z tohto sveta a z dohľadu človeka priniesli mnoho zla, násilia a klamstva. To sa nedá ospravedlniť žiadnou vedou ani pokrokom, ani volaním po sociálnej spravodlivosti.

3. 3. 2016
Kdesi som čítal, v súvise s predvolebnou kampaňou, že Slovensko hnedne. Je to divné tvrdenie, falošné, znevažujúce našu vlasť a jeho obyvateľov.

4. 3. 2016
Kresťan by sa mal zúčastniť volieb. A mal by sa modliť za to, aby dopadli dobre.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Na čom stojíme.
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Karol Dučák4.3.16

    Publikovanie týchto glosárov je výborná myšlienka. Spestrením je aj Humoristická poradňa a iné inovácie, ale je potrebné oceniť úsilie všetkých, ktorí sa snažia, aby bol PriestorNet zaujímavý a podnetný.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.