- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. marca 2016

Redakčný vestník – marec 2016

Spisovateľ a publicista Karol Dučák pripravil pre náš portál interview s rakúskym diakonom Manuelom Sattelbergerom – publikované bolo pred niekoľkými dňami. Ak tento rozhovor ušiel vašej pozornosti, odporúčam:
Zo starších príspevkov pripomínam stále aktuálnu homíliu vdp. ThDr. Jána Košiara, ktorá zaznela v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša dňa 28. novembra 2015:

Do PriestorNetu patrí aj humor a satira. Príkladom toho je humoristická poradňa Milana Kupeckého. Ak chcete aj vy položiť otázku nášmu humoristovi, napíšte ju a pošlite na redakčnú adresu. Autori najzaujímavejších otázok budú odmenení knižným darčekom.
::
Čo pripravujeme? Okrem iného recenzie zaujímavých kníh a tiež pokračovanie cyklu duchovných zamyslení Slovo na nedeľu. Po parlamentných voľbách sa budeme chcieť pozrieť na ich výsledky a vyhodnotiť ich...

Dočítania v PriestorNete!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.