- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. júla 2016

Slovo na nedeľu (23)

Šestoro vecí nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou: pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú, srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo bežkom utekajú za zlom, kto hovorí lož ako svedok falošný a (ten), kto medzi bratmi zvady rozsieva.
(Prís 6, 16–19)
Každý z nás má mnoho vlastností. Tie sú určujúce pri vytváraní charakteru. Podľa charakteru potom posudzujeme – a nakoniec vyriekneme ortieľ. To je ten, kto má špatný (zlý) charakter, je to človek, s ktorým si netreba nič začínať. Treba ho nechať na pokoji a radšej sa mu vyhnúť...
V Knihe prísloví je presne určené, ktoré vlastnosti majú najväčší vplyv na formovanie osobnosti (charakteru) človeka. Patria medzi ne: pýcha, ktorej opakom je skromnosť; klamstvo, faloš, ktorých opakom je pravdovravnosť, čestnosť a úprimnosť. Ďalej sa treba vyhýbať násiliu, brutalite...

Srdce by sme mali mať čisté a nemali by sme vymýšľať zlé skutky. Nikdy by sme nemali byť náchylní obdivovať a zakrývať zlo. Vždy by sme mali hovoriť iba pravdu a snažiť sa svojimi slovami medzi ľudí vniesť pravdu a pokoj.
Iba ten, kto sa snaží zachovávať všetky tieto „pravidlá“ môže byť označený ako človek múdry, láskavý, dobrosrdečný a dobroprajný. Takýto človek je požehnaním pre nás všetkých. Môžem sa potom opýtať: Poznáte niekoho, kto spĺňa tieto kritériá?
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (22)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Anonymný3.7.16

    V knihe prísloví je aj toto : Naprav múdreho a zamiluje si ťa.
    Ja dodávam: Snaž sa o to s hlupákom a máš nepriateľa.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.