- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. novembra 2016

Majstrov život

John Pollock: Ježíš (Mistrův život)
Praha, Návrat domů, 2000
Ježišov životopis z pera Johna Pollocka (1924–2012), kresťanského spisovateľa a autora viacerých životopisných kníh, beletrizovanou formou predstavuje Kristovu osobnosť, verne sa pridržiavajúc údajov zachytených v evanjeliách a ostatných knihách Svätého písma. Prosté a pôsobivé rozprávanie v intenciách viery umožňuje prijímateľovi vytvoriť si plastický, nedeformovaný obraz zakladateľa kresťanstva.

Autor predhovoru Charles W. Colson píše: „V tomto zväzku sa John Pollock chopil príbehu zo všetkých najväčšieho. Kreslí v ňom s láskou, vernosťou a citlivosťou život Toho, ktorého poverenie primälo jeho učeníkov žiť v poslušnosti viery: Majstra, Ježiša Krista.“ A dodáva, že táto kniha je „veľkou rekapituláciou najväčšej drámy všetkých dôb – veľkého paradoxu Boha, ktorý sa stal človekom a tým prevrátil cesty a múdrosť tohto sveta“.
Popri Ježišovi venuje rozprávač osobitnú pozornosť postave svätého Jána Apoštola. Hľadá odpoveď na otázku, ako tento učeník, patriaci do najužšieho kruhu apoštolov, vnímal svojho Majstra, ako v ňom postupne rástlo poznanie Ježišovej veľkosti a jeho mesiášskeho poslania. Aj takýmto spôsobom autor napĺňa svoj tvorivý zámer – ukázať čitateľovi čo najvernejší portrét Ježiša Krista.
Ako už bolo spomenuté, Pollock čerpá hlavne z Biblie, považujúc ju za spoľahlivý zdroj, za opravdivú Knihu kníh – Božie slovo. Dôraz kladie na zázraky. Nechce tým ohurovať ani nasilu presviedčať, ide mu o zvýraznenie Ježišovej božskosti a autority. Ježiš dával najavo, že on je zdrojom duchovného života. Dočkal sa rôznych reakcií, súhlasných aj odmietavých. Viacerí si uvedomovali, že ešte nikdy nikto nehovoril tak ako on: „Jeho tvrdenia boli nekompromisné, presvedčivé a uzatvárali mu cestu späť, lebo ak by neboli pravdivé, boli by rúhavým klamom či podvodom.“
Ľudia počúvali Ježišove slová, ale ich obsah nedokázali plne prijať, a to ani Dvanásti. Najväčšou skúškou, ktorou museli prejsť jeho verní, bola realita ukrižovania a zmŕtvychvstania... Na tretí deň našli prázdny hrob, Ježiš sa im zjavil: „Napriek tomu nevedeli, čo majú robiť, pretože udalosti toho dňa sa vymykali ľudskej skúsenosti.“ Až neskôr sa im mnohé vysvetlilo: „Ježiš dodržal sľub. Duch prišiel – Duch Boha Otca, Duch samotného Ježiša, a svojím príchodom všetko obnovil. Staré sa pominulo. Ján bol znovuzrodený. Peter bol znovuzrodený. Všetci cítili, že sa znova narodili.“
Aj po zoslaní Ducha Svätého učeníci boli slabými a hriešnymi ľuďmi, ale spojenectvo s osláveným Ježišom im dávalo silu. Márne neprajníci hovorili o ukradnutom tele, márne sa posmievali a robili narážky na nejaké halucinácie – učeníci vedeli bez najmenšieho tieňa pochybností, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha: „Ježiš nielen vstal, ale aj vystúpil nahor. Bol vedľa Otca, zastával sa ich a vylieval svoje dary. Zároveň bol i s nimi... Ján už poznal pravdu, ktorá bude o niekoľko rokov vyjadrená nesmrteľnou vetou: Ježiš je ten istý včera i dnes a naveky.“
John Pollock, milovník prírody, poznávacích ciest a dlhých prechádzok, spisovateľ, ktorý nezapieral svoju kresťanskú vieru, potvrdil svojím dielom to staré známe, že krása i pravda spočívajú v jednoduchosti, podľa Ježišových slov: Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.
(Recenzia bola pôvodne publikovaná v časopise VOX.)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.