- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. júna 2017

Medailón: Vojtech Haring

Vojtech Haring
Humorista Vojtech Haring z Piešťan patril medzi autorov, ktorých nazývame obojživelníkmi. Pretože myšlienku, nápad vedel vyjadriť kresbou i dať na papier ako písané slovo. Obdivuhodná bola mnohostrannosť jeho aktivít – aj ako komisára rôznych satiricko-humoristických podujatí, aj ako odborníka na túto problematiku. Pamätníci Mladej tvorby zo začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia si ho môžu pamätať ako básnika dramaticky preciťujúceho svoju nespútanú mladosť. Čitatelia niektorých odborných periodík zas ako autora vedeckých statí, prešpikovaných cudzími slovami, s natoľko špecifickým prejavom, že sa to pohybovalo na hrane zrozumiteľnosti.

V poslednom období života písal obsiahle články do Slovenských národných novín, vrátane rôznych polemík. Čitatelia, pamätníci bývalého Roháča, Nového Roháča a Extra Roháča si ho môžu pamätať ako autora krátkych literárnych útvarov a karikatúr. Ale aj v mnohých ďalších printových médiách sa objavovali jeho karikatúry, humoresky, ale i besednice.
Ak sa ho niekto spýtal na profesiu, odpovedal, že je klinickým psychológom, čo bola aj pravda a čo mohol aj preukázať. Práve v tomto (len zdanlivo atraktívnom) odbore sa často pohyboval priam na ostrí existencie. Avšak tento odbor mu tiež prinášal množstvo podnetov, z ktorých niektoré, keďže sa nedali spracovať odborne, odľahčoval humorom, resp. ich satiricky posunul do inej polohy. Písanie i kreslenie sa takto pre psychológa a doktora Vojtecha Haringa stalo psychohygienickým opatrením, či priamo psychoterapiou. Slovenskí „roháčovci“, satirici a humoristi boli radi, že majú medzi sebou takúto osobnosť, hoci Vojto s obľubou sám o sebe s dávkou humoru a sebairónie často vravieval, že i malá ryba je ryba...
Prinášame malú ukážku z jeho tvorby v písomnej i kreslenej podobe.


KALÉ MYŠLIENKY
Čo o Mare, to o Stele,
ako s nimi do postele.
::
AKO NA TO
Prišla prvá v gala
a nič nedostala.
Druhá hala, bala
a dostala. Dala.
::
TÚŽBA
Spraviť, čo len na hodinku,
z holej pravdy nahotinku.


CVIČENIE CHRBTICE
Predklon, záklon, cvičte s nami,
ohybnosť je naším snom...
Predklony cvič poklonami.
No a záklon? Prípitkom!
::
ZÁZRAK
Luhár je sám sebe katom,
keď je pravda advokátom.
::
PEDAGOGICKÁ HISTÓRIA
Vo výchove mužský vplyv
je, uznajme, chabý,
samozrejme, aký div,
keď sú z mužov baby.
::
STRACHOGRAM
Kde kto sa už veľmi plaší,
cudzí pijú viac než naši.
::
Škoda, že mnohé premeny sú iba premenovávaním.
::
POJMODOJMY
V Dánsku je čosi zhnité,
v Carihrade to smrdí,
iba u nás to stále niečím zaváňa...
::
PREHLÁSENIE  BYROKRATA
Úplatkár je na nás krátky,
v novej dobe sa už žije.
Nedávajte nám úplatky!
(Berieme len – provízie).
::
Nevedomosť má všetky kvalifikačné predpoklady cítiť sa múdrosťou.
::
VLADÁRSKA
Pozná princíp „čistej“ zhody,
neposlušných z postu zhodí.
::
ANTI JOGGING
Hore hájom, dolu hájom,
stretávam sa – s pobehajom.
Behá z hecu, behá z lásky,
derie nové – adidasky.
Vo mne to však budí hrôzu
ubehá si – koxatrózu.


::                    
Pripravil: Milan Kupecký
Karikatúry a epigramy: Vojto Haring
::
Galéria humoru a satiry:
::

P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

2 komentáre:

  1. Vojtech Haring: svieže kresby a vtipné texty...

    Ďakujem Milanovi Kupeckému za vytvorenie galérie našich karikaturistov. Až teraz sa, vďaka tomu, k ich tvorbe dostávam bližšie.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Anonymný28.6.17

    Žiaľ nie som príliš náboženský vyprofilovaný a erudovaný v tomto smere, hoci som kresťan katolík. Škoda, že nemôžeme "stvoriť" nejaký seriózny slovenský denník, my humoristi by sme sa uspokojili aj s humoristickým časopisom, žiaľ, nie je vydavateľ...Pán J.M. ďakujem za uznanie a pochvalu! milan kupecký

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.