- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. septembra 2017

Ideál a realita

Vyhli by sme sa mnohej nenávisti a zlosti, keby sme sa snažili o trochu poctivosti
Vlado Gregor
V celých ľudských dejinách, od začiatku do konca, od alfy po omegu, funguje a prejavuje sa problém ľudskej slobody v protiklade s disciplínou, pokorou a podriadenosťou. Dotýka sa to všetkých humanitných vied, histórie, sociológie, teológie, dejín umenia, teórie jazyka, literatúry, filozofie a tak ďalej.
Dôležitým pravidlom Kristovej a následne kresťanskej náuky je dovoliť ľuďom mýliť sa a pochybovať. Je pritom nepochybná pravda a historický fakt, že toto pravidlo a z neho vyplývajúce ľudské správanie a posudzovanie iných sa dlhodobo nedodržiava a rôznym spôsobom sa v priebehu dejín zaznáva a kriví.

Nemôžeme tvoriť vedu a teóriu poznania takým spôsobom, že si určíme predpoklady a ciele a jednoducho si z histórie a štúdia ľudského správania vyberáme to, čo sa nám hodí, čo nám pasuje do toho, čo sme si dopredu určili ako pravdu. Vychádzajú aj teraz knihy a rôzne štúdie o kresťanstve, jeho dejinách a účinkovaní. Veľmi často ignorujú fakty a sú vlastne ideologickými príručkami. Citácie a pramene tam jednoducho nie sú dôležité, vedeckejšie povedané relevantné.
Povedľa pravdivosti kresťanstva a jeho smerovania k čo najväčšej ľudskej slobode sa iste vytvárajú aj opačné tendencie, ktoré podliehajú ľudskej slabosti a tomu, že masu ľudí skôr osloví autorita a dojmy než samostatné myslenie a poctivo preštudované pojmy.
Je jasné, že nekrofilné výstavy a exhibície sú špinavým kšeftom, ponížením ľudskej dôstojnosti a neúctou k telesnosti, ktorá sa od duchovnosti nedá umelo oddeliť. Ale pozrime sa aj na našu úctu k relikviám. Koľko sa tu vyskytlo sprostého kupčenia, zámerných i nezámerných podvodov a naivností! Iste, môžeme poukázať na to, že ľudia majú prirodzenú túžbu niečo a niekoho si ctiť a nepopieram dôležitosť úcty k našim predchodcom a zakladateľom, ale treba vidieť aj smietky v našich vlastných očiach. Nič menej a nič viac nechcem tým povedať.
Nemôžeme poprieť, že pre ľudstvo je dôležitý ideál a viera v možnosť jeho realizácie, ale musíme vidieť aj zákruty, nevyhnutnosti a hriešnosti, ale aj naivitu a pomýlenia. Týka sa to všetkých oblastí ľudskej činnosti, realizácie a sebarealizácie, či už ide o históriu, demografiu či sexualitu.
„Kladivo na čarodejnice“ bolo zrejme písané s dobrým úmyslom, ale neobsahuje silu a videnie vzťahu ženskosti a mužskosti, aké nachádzame v biblickej Veľpiesni. Takisto „Index librorum prohibitorum“ bol iste vo svojej dobe užitočný a mnohé jeho upozornenia sú platné dodnes, ale nedá sa porovnať s hĺbkou pohľadu biblického Kazateľa.
Ak hovoríme o pokore, milosrdenstve a možnosti ľudskej slobody, odpúšťania, nie vysnívaného pokrokárstva a idealizovania, ale snahy o pochopenie normálneho ľudského žitia – bytia, som presvedčený, že načrtnuté možnosti omylov musíme brať do úvahy a že to robil a správal sa podľa toho aj náš vzor, zakladateľ a predchodca Ježiš Kristus.
To, čo som sa tu snažil naznačiť, sa vzťahuje aj na naše konkrétne národné dejiny a posudzovanie ich aktérov a činiteľov, ale to by bolo na podstatne dlhšiu úvahu.
Nech nám je Boh milostivý v našich poctivých a pravdivých snaženiach!

Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom: Ježišov odkaz pretrvá

1 komentár:

  1. Treba hádam jasnejšie – jednoznačne – rozlíšiť „nekrofilné výstavy a exhibície“ a úctu k relikviám. Ide o morálne úplne iné kategórie. Medzi nimi je obdobný rozdiel ako medzi samovraždou a mučeníctvom.
    Samozrejme, dezorientovanému človeku bez hodnotového ukotvenia ten rozdiel môže unikať, ale kresťanovi by to malo byť jasné.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.