- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. marca 2018

Jeho Eminencii kardinálovi Korcovi


Jozef Tomášik

Požehnaná si medzi zemami,
Slovensko naše, prastará krajina.
Mať dcér a synov Bohu oddaných,
do Tatry vyryté, do sŕdc sú mená.
V náručí slovenských hôr a bystrín,
kam si Boh solúnskych bratov povolal,
vyrástol ľudu i Cirkvi svätej
apoštol Korec, slovenský kardinál.
Vďaka Ti, za Jána Chryzostoma,
Bože, Ty poznáš človeka po mene.
My, čo sme tu pod Tatrami doma,
s vďakou Ti zaňho modlitbu nesieme.

::
Jozef Tomášik (ročník 1981) debutoval básnickou zbierkou Anjel v cele. Predstavil sa v nej ako lyrik, ktorý si váži slovo a trváce duchovné hodnoty.
::
Z tvorby autora:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.