- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. mája 2018

Kotlebovci a dobré veci


Stretol som sa s jedným známym (je to distingvovaný pán v dôchodkovom veku). Dlhšie sme sa nevideli, a tak sme sa dali do rozhovoru. Prebrali sme všeličo, neobíduc ani celospoločenské témy. Keď sme narazili na politiku, spýtal sa ma: „Podľa čoho treba hodnotiť človeka? Podľa rečí, ktoré sa o ňom trúsia, alebo podľa jeho skutkov?“ Odpovedal som, že samozrejme podľa skutkov. Nato zareagoval ďalšou otázkou: „A čo v prípade politickej strany?“ Povedal som mu, že podľa mňa aj politické subjekty a politikov by sme mali posudzovať podľa skutkov. Vtedy vyhŕkol: „Ale veď kotlebovci robia dobré veci. Prečo teda na nich všetci útočia?!“

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Ľudovú stranu Naše Slovensko (Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Milan Uhrík a Stanislav Drobný) podala návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 o umelom prerušení tehotenstva. Tento návrh, smerujúci k sprísneniu pravidiel povoľovania interrupcií, už vyvolal mnoho rôznych reakcií a ďalšie isto vyvolá – od miernych a racionálnych až po vulgárne a nenávistné.
Tak napríklad denník Sme (vydanie zo 17. 5. 2018) napísal: „Je naozaj trápne, že o potratoch, o ženách a ich právach mudrujú na Slovensku muži. (...) S fašistami sa nekamaráti, s fašistami sa nekšeftuje a už vôbec sa s nimi nehlasuje za zákony...“ (Tomáš Prokopčák). Alebo: „Niektorí katolíci, keď im to vyhovuje, sú ochotní tváriť sa ako ublížená menšina. Zdôraznia, ako tu žije málo skutočných kresťanov, ktorí sa modlia na omši a ejakulujú do pošvy a nikdy nie naopak...“ (Pavol Hardoš). Nuž, aký človek, taká reč. (Slušnosť nadovšetko!)
Autori internetového portálu Postoj (Jaroslav Daniška, Lukáš Obšitník) zas napísali, že spomenutí poslanci síce predkladajú dobrý zákon, ale že ide z ich strany o politicky účelový krok, pričom si neodpustili ani takýto odsudzujúci výrok: „Kotleba... je chuligán zahrávajúci sa raz s extrémizmom, potom s expresívnym jazykom, inokedy s náboženskými symbolmi.“

Ako to vnímam ja? Nemienim hodnotiť ľudí podľa rečí, ktoré sa o nich trúsia. Ani si nenamýšľam, že poznám ich úmysly. Do hlavy nikomu nevidím, ale vidím, že poslanci za ĽSNS navrhli zákon, s ktorým súhlasím, ktorý vychádza z požiadaviek kresťanského učenia... Zhrnuté a podčiarknuté: skupina poslancov na čele s Marianom Kotlebom spravila dobrú vec.

Ján Maršálek
::
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

6 komentárov:

 1. Anonymný19.5.18

  Pán Maršálek, voľby v podstate beriem ako rituál, ako tipovanie a fandenie súperom povedzme na futbalovom kolbišti. Ľúto mi je iba tých vyhodených peňazí, ktoré chýbajú inde. Ak sa toho dožijeme, v najbližších voľbách tipujem "víťazstvo" Smeru SD a Kotlebovcom, ktorých teraz odsúvajú nabok, budú prosiť, aby išli s nimi do vlády, ktorú bez nich nebude možné zostaviť. Veď oni nie sú fašisti, fašistické praktiky má Kiska, Porošenko a nespočetný zoznam im podobných. Pekný deň milan kupecký

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný19.5.18

  Kotlebovci by mali súčasne oznámiť koľko sirotíncov, jasieľ ponúkajú pre umiestenie opustených, neželaných detí.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Výzva poslancom NR SR na predkladanie a podporu návrhov zákonov, ktoré zlepšia ochranu života každého človeka.

  Ľudský život začína počatím. Právo na život je prvé zo všetkých práv, bez neho niet ďalších ľudských práv. Právo na život je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné. Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka. Ľudský život je obzvlášť krehký a zraniteľný pred narodením a preto si vyžaduje osobitnú opateru. Kvôli totalitnej potratovej legislatíve sú už od roku 1957 nenarodené dieťa i jeho matka vystavené riziku umelého potratu. Bezpodmienečné právo dieťaťa na život je tak podriadené posúdeniu a rozhodnutiu silnejšieho. Tým sa porušuje zásada chrániaca ľudskú integritu a dôstojnosť: Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka.
  Politické snahy, ktoré sú zacielené na obmedzenie alebo zákaz ničenia nenarodeného dieťaťa, sú nielen legitímne, ale v pravom zmysle slova primárne. Ich cieľom je totiž dosiahnutie základnej spravodlivosti pre všetkých členov spoločnosti. Posilnenie ochrany alebo úplná ochrana dieťaťa a jeho matky pred umelým potratom nedáva nenarodeným deťom nejaké zvláštne privilégiá a nie je to ani prejav politickej veľkorysosti. Plná zákonná ochrana nenarodeného dieťaťa ako jedinečnej ľudskej osoby je naším politickým i občianskym dlhom, morálnou povinnosťou a najvážnejšou úlohou. Aktívna snaha o zákonnú ochranu práva na život pre každého človeka je v takom dominantnom postavení k ostatnej politickej agende, ako samotné právo na život k ostatným ľudským právam. Preto vítame a podporujeme každý rozumný krok k zákonnej ochrane nenarodeného dieťaťa – bez ohľadu na politickú príslušnosť predkladateľov či podporovateľov. Každý legitímne zvolený politik má právo a povinnosť navrhovať, podporovať a schvaľovať také zákony, ktoré chránia život a dôstojnosť človeka. Ochrana, ba už aj pokus o ochranu, života nevinného človeka sú správne – bez ohľadu na to, kto ich realizuje. A tak ich treba podporovať.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. POKRAČOVANIE:
  Veľmi dobre tieto morálne princípy pomenoval pápež Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae:
  Čl. 90 – Politici „ako povolaní do služby človeku a spoločnému dobru majú povinnosť odvážne sa vyslovovať za život, najmä vo sfére právnych nariadení.“
  Čl. 90 – „V demokratickom systéme, kde sa zákony a rozhodnutia tvoria na základe súhlasu mnohých občanov, vo vedomí osôb, ktoré sú vykonávateľmi moci, môže byť oslabený pocit osobnej zodpovednosti. Nikto sa jej však nemôže zbaviť, najmä keď zastáva funkciu v oblasti zákonodarstva alebo správy.“
  Čl. 90 – „I keď právo nie je jediným nástrojom obrany ľudského života, zohráva veľmi dôležitú, niekedy rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania určitého zmýšľania a určitých mravov.“
  Čl. 73 – Ak nie je možné „odmietnuť, alebo úplne zrušiť zákon o umelom potrate, člen parlamentu, ktorého osobný absolútny nesúhlas s potratom je jasný a všetkým známy, konal by správne, keby podporil návrhy, cieľom ktorých je obmedzenie škodlivosti takéhoto zákona a umenšenie jeho negatívnych dôsledkov na poli kultúry a verejnej mravnosti. Keď takto koná,... robí správny a dovolený pokus obmedziť jeho škodlivé aspekty.“
  Sme presvedčení, že uznanie práva na život pre všetkých je ľahko pochopiteľný koncept a má takú silnú argumentačnú podporu (logickú, medicínsku, demografickú, etickú,...), že jeho presadenie je len otázkou času. Vyzývame všetkých, ktorým je zverená moc – poslancov NR SR, vládu, prezidenta, aby hľadali reálne možnosti zlepšenia ochrany života každého človeka, neúnavne ich presadzovali a podporovali návrhy zákonných úprav, ktoré k tomuto cieľu smerujú.

  Marek Michalčík, Sekcia kultúry života, Kanet, n. o.
  Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o. z.
  Anton Chromík, Aliancia za rodinu, o. z.
  Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu, o. z.
  Jana Tutková, Centrum pre bioetickú reformu, o. z.
  Andrej Ungvarský, projekt 9 mesiacov za život
  Dušan Škurla, Aliancia za život, o. z.
  Jozef Mikloško, SPDDD Úsmev ako dar, o. z.
  Vladimír Krčméry, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety

  Zdroj: https://www.scribd.com/document/379467014/Vy-zva-poslancom#from_embed

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Anonymný20.5.18

  A čo s tým legalizovaným zabíjaním dospelých ľudí, s rozvinutým vedomím, vo vojnách?

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Vyhlásenie katolíckych kňazov k poslancom NR SR ohľadom návrhu zákona zlepšujúceho potratový zákon:
  http://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyhlasenie-katolickych-knazov-k-poslancom-nr-sr-ohladom-navrhu-zakona-zlepsujuceho-potraty/

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.