- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. januára 2019

Nedeľné slovo (3)


Vydať sa na cestu
Začiatky bývajú ťažké, ale bez začiatku niet cesty ani nádeje na dosiahnutie cieľa – čo sa nezačne, to nemôže pokračovať, nemôže rásť ani priniesť výsledok.
Začať niečo dobré znamená prekonať pasivitu, strach, hriech... Ide o pohyb vpred, o vyplnenie prázdnoty. Dobro si žiada aktívny prístup a pozitívny čin.


Všetko hmotné musí prejsť časom. Ako sa hovorí, život je pohyb. A rozumný život je pohyb, ktorý má zmysel a cieľ.
Človek si ako jediný tvor na Zemi uvedomuje rozdiel medzi nebytím a bytím, preto vie plakať i smiať sa; ale hlavne, človek vie alebo aspoň tuší čosi o svojej životnej úlohe a ceste. Povedzme si to: nechceme ustrnúť na mieste ani sa túlať bez cieľa.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (2)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.