- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. septembra 2019

Nedeľné slovo (39)


Sloboda od slobody
Príklady priťahujú, ale aj slovo má svoj význam a silu. Slovo vyjadruje myšlienku a myšlienka predstavuje, respektíve odzrkadľuje ideu, ktorá môže byť príťažlivá.
Idea je základ, na ktorom sa dá stavať. Základ, z ktorého možno rásť do výšky. Kde niet idey, kde niet ideálov, tam nastupuje ideológia a svojvôľa.

Múdry človek koná uvážene a konzistentne, v súlade so svojím presvedčením, napriek pádom a omylom. Samozrejme, to je ideál, nikto na tomto svete nie je dokonalý, ale kto má dobrú vôľu, kto pozná svoj cieľ, ten kráča istejšie, nestráca sa v bludiskách života.
Ľudia s vierou a víziou sú silnejší a v konečnom dôsledku slobodnejší. Najvyšším stupňom slobody je sloboda od slobody.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (38)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.