- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. septembra 2020

Výzva na rešpektovanie náboženských práv

 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky, predstavitelia verejného života,

právo na slobodné vyznávanie a praktizovanie náboženstva patrí k základným ľudským právam. Potvrdzujú to viaceré medzinárodné právne dokumenty a hovorí o tom aj Ústava Slovenskej republiky (v článku 24): „Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.“

Za vlády komunistov boli náboženské prejavy a práva veriacich všemožne potláčané. Po zmene politického režimu v roku 1989 začalo svitať na lepšie časy – nádejali sme sa, že rešpektovanie náboženských práv bude samozrejmosťou. Žiaľ, skutočnosť je iná. Aj v súčasnosti vidíme znevažovanie veriacich, osobitne kresťanov, či už v prostredí masmédií, kultúry alebo politiky. Vyskytujú sa aj vyslovene nenávistné prejavy, ktoré sú akosi zvláštne tolerované, akoby práve kresťania museli všetko zniesť a všetko strpieť.

Do toho prišla takzvaná koronakríza. V jarných mesiacoch bolo na niekoľko týždňov zakázané verejné slávenie bohoslužieb. Šlo o veľmi hrubý zásah do náboženského života miliónov ľudí, ktorý nemá v novodobých dejinách obdobu. Zvlášť zarážajúce bolo, že k zatvoreniu kostolov došlo v čase, keď ešte naplno fungovali napríklad telocvične, obchodné centrá a pohostinstvá.

Ukazuje sa, že prísne celoplošné reštrikcie boli kontraproduktívne, spôsobili viac škody ako úžitku. Napriek tomu sú obyvatelia Slovenska naďalej vystavovaní nátlaku a ponechávaní v neistote – protiepidemické opatrenia sa menia nesystémovo, nelogicky, unáhlene, nehovoriac o tom, že sú zle nastavené, takže dusia medziľudské vzťahy a vyvolávajú v ľuďoch strach. Niekoľkokrát sa stalo, že navrhované opatrenia boli zmenené pod tlakom istých záujmových skupín, ale na práva veriacich, pretože sú tichí a poslušní, sa neberie ohľad.

V Ústave Slovenskej republiky, na ktorú sa odvolávame, sa v súvise s výkonom náboženských práv píše, že cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, nezávisle od štátnych orgánov. Podmienky výkonu týchto práv možno v nevyhnutných prípadoch obmedziť iba zákonom (článok 24). V tomto kontexte vyvstávajú vážne otázky. Ktoré z predmetných opatrení boli schválené Národnou radou? Neprekračujú niektoré štátne orgány, respektíve komisie svoje kompetencie? Domnievame sa, že pod rúškom boja proti šíreniu nového vírusu dochádza z právneho i mravného hľadiska k neadekvátnym, nelegitímnym zásahom do života ľudí.

V slobodnej spoločnosti je neprípustné, aby štátna moc násilne (pod hrozbou trestov) menila stáročné konfesijné pravidlá. Liturgické normy predsa nemôžu byť upravované štátnymi predpismi. To nie je v poriadku, keď nejaký úradník v mene akejsi komisie oznamuje a prikazuje (na tlačovej konferencii!), ako majú prebiehať cirkevné obrady. Nie je v poriadku, keď niekto napríklad zakazuje používanie svätenej vody v kostoloch, keď inde sú otvorené kúpaliská, ktoré – mimochodom – v letných mesiacoch takpovediac praskali vo švíkoch.

Vyzývame preto tých, ktorí majú právomoc rozhodovať, aby zabránili ďalšiemu porušovaniu náboženských práv obyvateľov Slovenskej republiky. Žiadame otvorenie širšej diskusie o primeranosti protiepidemických opatrení, za účasti nezávislých odborníkov a duchovných autorít, s prihliadnutím na záujmy a potreby celej spoločnosti. Veríme, že táto naša verejná výzva nezostane nepovšimnutá. Napokon prosíme všetkých, ktorí s našou výzvou súhlasia, aby sa k nej pripojili.

 

25. 9. 2020

 

Signatári:

Karol Dučák, žurnalista a spisovateľ

Vlado Gregor, filozof a publicista

Ľudovít Košík, katechéta a publicista, regionálny historik

Ján Maršálek, básnik a spisovateľ


K výzve sa pripájajú (v abecednom poradí – zoznam aktualizujeme): 

Anna Bednárová, učiteľka na dôchodku

Marcela Čambalová, úradníčka

Ján Čápka, učiteľ na dôchodku

Marek Drobný, vychovávateľ

Irena Eiben, opatrovateľka

Peter Eiben, IT  administrátor

Jozef Fekete, katolícky duchovný

Jana Fujaková, ekonómka na dôchodku

Ján Grešák, spisovateľ

G. Hájíčková, dôchodkyňa

Albín Hraboš, dôchodca

Helena Hrehová, profesorka morálnej teológie

Jozef Javorka, analytik, FS SR

Zuzana Jurkemíková, katechétka

Ignác Juruš, plk. v. v. a rím. kat. kňaz

Ján Košiar, katolícky kňaz

Jozefa Košková, dôchodkyňa – povolaním zdravotná sestra

Katarína Kováčová, prekladateľka

Milan Kupecký, publicista, humorista

Martin Lacko, historik

Ján Litecký-Šveda, hudobník

Patrik Mikula, správca webu

Štefan Mordel, katolícky kňaz

Jozef Mydla SJ, kňaz  Spoločnosť Ježišova

Magdaléna Novotná, učiteľka na dôchodku

Viliam Oberhauser, exminister vlády SR

Anton Palaščák, elektrikár

Marcel Salaj, stavebný robotník

Marián Servátka, veľvyslanec

Viera Servátková, učiteľka na dôchodku

Vladimír Skočík, hudobník na dôchodku

Daniela Skočíková, dôchodkyňa

Mária Sýkorová, dôchodkyňa

Elena Šebová, psychologička, novinárka

Martin Ševčík, IT analytik

Andrea Šulíková, opatrovateľka

Marián Tkáč, bývalý predseda Matice slovenskej a viceguvernér NBS

Zuzana Vass, opatrovateľka

Jozef Zavarský (Teofil Klas), básnik a novinár

Eva Zelenayová, publicistka

24 komentárov:

 1. Ak sa chcete k výzve verejne pripojiť, napíšte na adresu redakcie (redakcia@priestornet.com) a vyjadrite súhlas so zaradením k signatárom, s uvedením mena a profesie.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Keď sme výzvu pripravovali, mohli sme len tušiť, čo sa chystá (opätovné zatvorenie kostolov). Nesmieme mlčať! Keď sa bezprávie stáva zákonom, odpor je povinnosťou.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Čerstvá správa TK KBS:

  „Z ohláseného opatrenia, ktorého súčasťou by malo byť plošné rušenie bohoslužieb, sme prekvapení, nakoľko cirkvám bolo prisľúbené, že ak dodržia sprísnené opatrenia, bude pre ne platiť tzv. semafor, navrhnutý odborníkmi. O rušení bohoslužieb s cirkvami nik nehovoril, a vzhľadom na ostatné opatrenia sa nejaví ako primerané. Snažíme sa komunikovať s predstaviteľmi štátu, aby sa daná vec objasnila. Nariadiť kňazom, aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu.“

  Martin Kramara, hovorca KBS

  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200929016

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Anonymný29.9.20

  Myslím si, že mocní sveta si robia čo uznajú za vhodné a čo je výhodné pre nich. Komunistická totalita hlavne po roku 1968 bola len slabým odvarom toho čo nás čaká. Znova zatvorené hranice, pričom štát je oveľa menší než bolo Československo, zatvorené kostoly sme už mali 2 mesiace aj počas Veľkej noci a teraz nás to asi čaká znova, možno aj cez Vianoce, morálny a odborný profil predstaviteľov krajiny bol iste vyšší vtedy, zdravotná starostlivosť bola dostupná pre všetkých a zadarmo. Nie nechcem aby sa vrátili roky totality, ale už sa nám vracia v hrozbe núdzového stavu. Predseda vlády klame nielen občanov ale aj biskupov, ale niekto je zodpovedný, že takýto stav nastal, všetci chcú konzumovať užívať ale to nie je zadarmo, ako nás o tom presviedčal komunizmus a liberalizmus. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Karol Dučák29.9.20

  Podpísal som nasledujúcu petíciu, ktorú vidím ako svetlo v temnote: https://www.peticie.com/za_konanie_svatych_omi?utm_source=whatsapp&fbclid=IwAR2aTG10s9ahY7QvNnZfm_ZPKw6Gd3YuG8AWE4D_PR37YV4uVhNZme_mvOQ

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Správa TK KBS (29.9. 2020 – 21:40)

  „Biskupi hovorili s predsedom vlády, kňazov a veriacich prosia o modlitby

  Biskupi dnes na mimoriadnej videokonferencii hovorili o avizovanom úplnom zákaze verejného slávenia bohoslužieb. Zhodne vyjadrili nesúhlas s plošným zákazom, tak v kontexte množstva iných prevádzok a zariadení, ktoré zostávajú otvorené, ako aj v kontexte dlhodobej snahy cirkví uvádzať do praxe všetky opatrenia nariadené hygienikmi a epidemiológmi...“

  Celá správa:
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200929023

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Prosíme všetkých: rozširujete Výzvu na rešpektovanie náboženských práv, pošlite ju aj predstaviteľom politického a verejného života.
  V neposlednom rade prosíme o modlitby. Potrebujeme vzájomnú podporu a nadovšetko Božiu pomoc.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Pouvažujte prosím o myšlienke vytvoriť "kontrolný orgán", zložený z odborníkov, kňazov, laikov, intelektuálov, robotníkov, nezávislý od volebného systému do parlamentu, ktorý by bol schopný s transparentnosťou dozerať, kontrolovať a overovať činnosť ÚVZ SR, prípadne iných predmetných orgánov. Cieľom je včas identifikovať, pomenovať a eliminovať prvky, ktoré budujú a upevňujú totalitný režim. Ono je to v podstate implikované v Ústave SR, takže to treba len naplno využiť. Máme právo ale aj povinnosť brániť sa proti totalite.
  ...Veľmi by ma napr. zaujímali všetky podrobnosti okolo ideológie tzv. kovid pandémie, ako presne prebieha diagnostika, interpretácia, rád by som videl evidencie na mikroskopickej alebo nanoskopickej úrovni a pod. Je potrebné analyzovať a viacnásobne overiť všetko, čo je hnacím motorom udržiavania strachu z "niečoho čo tu je".

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Zaujímavý podnet – na jednej strane ťažko uskutočniteľný, na druhej strane asi nejaké „výbory občianskej sebaobrany“ budú (budú musieť) vznikať, lebo vidíme, že problémy v spoločnosti narastajú.

   Odstrániť
 9. Karol Dučák13.10.20

  Veľmi dôležitá petícia, ktorú treba neodkladne podpisovať: https://www.podpisem.sk/petition/v-bohosluzbach-musime-pokracovat/?fbclid=IwAR1Nx3n4XzLrCkPDrpCpJnsMru3B3AGXZunmmDPHTS2zlp0Mwec91tVZ_xI

  OdpovedaťOdstrániť
 10. 14. októbra (TK KBS)

  „Slovenskí biskupi urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zostala zachovaná aspoň základná, minimálna možnosť verejných slávení bohoslužieb... Napriek ich úsiliu bude od 15. 10. 2020 takýto zákaz platiť. Slovensko sa tak podľa všetkého stane prvou a zatiaľ jedinou krajinou Európy, kde štát v druhej vlne koronavírusu plošne zakáže verejné bohoslužby...“

  Celý článok:

  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014034

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Anonymný15.10.20

  Biskupi riešia len svoj problém, pretože strácajú dôveru nielen u kresťanov ale aj obyvateľov Slovenska, i keď inou krivkou ako hnutie premiéra. Už aj vrabce na streche čvirikajú o odbornej, morálnej i kultúrnej kvalite tejto vlády a poslancov, aj tých tzv. kresťanských, za čo by niekto mal byť zodpovedný a kto ak nie biskupi, ktorí sú ako to raz vysvetľoval biskup Korec sú na úrovni ministrov. Oni by mali usmerňovať národ, majú na to prostriedky aj postavenie. že ich málokto berie vážne je okrem silného protináboženského postoja aj ich vinnou, pretože ako to chodí v cirkevných štruktúrach je ich zodpovednosťou. Oni síce riešia problém bohoslužieb, ktoré prakticky nie sú možné, 6 ľudí je kostolník, organista, miništrant a kňaz a kameraman a zvukár... teda ani poriadna asistencia, ktorú by si televízny či internetový prenos vyžadoval... tiež riešia problém odpustkov cez dušičkové sviatky, ešte im premiér chcel dať úlohu aby prehovorili ľudí aby v dňoch sviatkov dušičkových nenavštevovali cintoríny. Keď sa v päťdesiatych rokoch likvidovala gréckokatolícka Cirkev, práve veriaci sa schádzali k modlitbám na Cintorínoch, ale to len na okraj. Na Slovensku 70 rokov biskupi neplnia svoju úlohu. Od 1948 im v tom bránili komunisti a títo, ktorých sme si vymodlili v marci 1988 na Hviezdoslavovom námestí to nevedia, aspoň nás o tom presvidča súčasná morálna situácia národa aj kresťanov. Možno za to môže aj centrálne vedenie Cirkvi v Ríme, ale to je už ďalšia kapitola. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ľudovít, nechcem Vám protirečiť, ale skúsme to obrátiť, buďme prísni aj na seba.
   Cítia biskupi oporu v radoch veriacich? Nemajú odôvodnenú obavu, že v prípade vážnejšieho sporu by zostali na bojisku osamotení? Ako sa prejavujú laici, najmä tí vzdelaní a múdri? Kde sú, napríklad, tie stovky absolventov Katolíckej univerzity?

   Odstrániť
  2. Anonymný16.10.20

   Milý pán Maršálek. Vďaka za upozornenie, človek musí v prvom rade hodnotiť seba, za seba nesieme zodpovednosť a je pohodlné kritizovať všetkých a všetko okrem seba. Skôr to beriem ako kladenie otázok, na ktoré by niekto mohol odpovedať. Samozrejme treba aj podporovať ale predovšetkým tých, ktorí si zaujmú s plnou zodpovednosťou svoje miesta. A tú otázku, ktorú si kladiete vy, kde sú absolventi katolíckej univerzity, sám som si vedomí toho, že sa púšťam do otázok a vecí, na ktoré nemám vzdelanie ani vedomosti a vzhľadom na môj vek ho nikdy nezískam. Ak niekedy vyjdem aj z kritikou, nie je to preto aby som niekoho ponížil, skôr preto že mi ide o dobro veci. Tých problémov je naozaj veľa, ale kresťanský princíp je predchádzať problémom, ako to robil Don Bosco preventívnym systémom. Mnohým problémom by sa dalo predchádzať pri troške uvažovania vopred a správneho konania. A ak si dovolím kritiku, tak aj z toho dôvodu že vidím, alebo sa mi zdá, aby som si nenamýšľal, že nás všetkých čakajú problémy ďaleko väčšie než súčasné. Nielen pre Cirkev a kresťanov, ktorý sú terčom útokov a atakov od všelikoho, ale najviac z liberálneho sveta, ale pre ľudstvo aj pre Slovensko. Vďaka aj za to, že môžem prejaviť svoj názor a vopred sa ospravedlňujem ak sa mýlim, ale robím to, aspoň sa usilujem pre dobro veci, zdá sa mi, že všetci sme zmeškali počas uplynulých 30 rokov slobody a ocitli sme sa tam, kde to v 1989 nikto z nás nečakal. A myslím si, že preto lebo sme boli naivní a nikto nás neusmernil. Ja som robil čo som vedel a pokladal za správne, katechizoval, slúžil vo farnosti, pomáhal potrebným, angažoval sa v politike, v meste, písal... Dnes som unavený a strácam sily, tak robím už len to na čo stačím, aspoň vyjadrujem svoj názor. Ľudovít

   Odstrániť
  3. Plne chápem a súhlasím. Ďakujem Vám za angažovanosť v prospech dobrej veci.
   Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu!

   Odstrániť
 12. Karol Dučák16.10.20

  Keď sledujem výmenu názorov medzi pánom Ľudovítom a pánom Maršálkom, môj postoj je kdesi uprostred. Na jednej strane si myslím, že máme dobrých biskupov, len mi u nich chýba väčšia rozhodnosť. Doslova by som povedal - údernosť. Katolícka cirkev musí byť bojujúcou Cirkvou, zvlášť v tejto dobe, keď sa útoky na našu Cirkev stupňujú. Včera som povedal manželke, že v arcibiskupovi Zvolenskom máme príliš poddajného vodcu stáda. Nemôžem si pomôcť, ale som hlboko sklamaný z tej ústupčivosti biskupov. 6 ľudí na jednej omši... veď je to úbohosť. Očakával som od našich biskupov väčšiu bojovnosť. Isteže Cirkev musí rešpektovať vrchnosť, ale aj poslušnosť musí mať hranice. Asi takto.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Anonymný20.10.20

  Ja by som sa rád spýtal mnohých mojich priateľov, ktorý na začiatku roka volali po potrebe radikálnej zmeny vlády v našej krajine a dali svoju dôveru stranám vládnej koalície, aj keď príchod pandémie sa nepredpokladal, či aj dnes sú so svojim rozhodnutím spokojní, či sa plnia ich predpoklady o lepšom spravovaní vecí verejných, lepšom, slušnejšom Slovensku? Ale máme asi to čo si zaslúžime. A ešte len budeme mať. Je ľahšie uveriť demagógom ako ľuďom, ktorí požadujú aj ponúkajú morálku, čestnosť, zodpovednosť. Čo chceme to máme. Slová nestačia, potrebné sú skutky a myslím si, že tie tejto vlády sú obrazom nielen ich prázdnoty a pokrytectva, ale aj väčšiny národa a ich ideológov. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 14. List p. Šebastiána Košúta predsedovi vlády

  „Pán predseda vlády, máte veľkú šancu vstúpiť do dejín ako záchranca Slovenska, ak verejne uznáte za nás všetkých hriešnosť a nemohúcnosť v boji proti tejto korone a pôjdete do kaplnky zázračného obrazu Panny Márie Trnavskej na kolenách poprosiť našu nebeskú Matku, aby tento mor zastavila...“

  Celý list:

  http://alianciazanedelu.sk/archiv/8353

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Už niekoľko mesiacov uplynulo od zverejnenia tejto výzvy. Čo sa odvtedy zmenilo? Situácia je ešte horšia. A zdá sa, že väčšina ľudí (veriacich) už rezignovala, alebo čo je ešte horšie, mnohým na rešpektovaní náboženských práv ani veľmi nezáleží, zatvorené kostoly ich netrápia.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Otvorený list všetkým slovenským biskupom zo strany občianskeho združenia SLOVENSKÍ KATOLÍCI

  V liste sa okrem iného píše: „Zdá sa, že na základe neprimerane submisívneho postoja pastierov katolíckej Cirkvi, sa postupne zaradíme medzi najateistickejšie a najtotalitnejšie štáty (v žiadnom z našich bezprostredných susedných štátov totiž k takýmto tvrdým opatreniam nedošlo) z hľadiska rešpektovania slobody náboženstva. Preto máme ako verní synovia a dcéry Cirkvi vážnu obavu o reálnu sakramentálnu službu Cirkvi, ktorej centrom je živý Kristus uprostred eucharistického spoločenstva veriacich, ktorú nemôžu nahradiť virtuálne stretnutia.“

  Celý list:
  https://www.svetlosveta.sk/slider/otvoreny-list-vsetkym-slovenskym-biskupom-zo-strany-obcianskeho-zdruzenia-slovenski-katolici/

  OdpovedaťOdstrániť
 17. Karol Dučák24.3.21

  V Nemecku rozbehli petíciu proti zákazu bohoslužieb počas Veľkej noci. Podpísal som ju a odporúčam rozbehnúť podobnú petíciu i na Slovensku a v ČR. https://www.patriotpetition.org/2021/03/23/keine-gottesdienstverbote-an-ostern/

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ak mám správne informácie, v Nemecku neplatí úplný zákaz, tak ako ani vo veľkej väčšine ostatných štátov (najprísnejšie zákazy v rámci Európy sú v Írsku, Portugalsku a na Slovensku).

   Včera som zachytil vyhlásenie kancelárky Merkelovej, v ktorom prosí cirkvi o bohoslužby bez účasti veriacich, pričom bolo zdôraznené, že je to prosba.

   A kde sme my? Mali by sme sa hanbiť!

   Odstrániť
 18. Karol Dučák26.3.21

  Iniciatívu bývalého slovenského eurokomisára Jána Figeľa za zrušenie zákazu svätých omší
  podporili po katolíckych biskupoch aj pravoslávni a evanjelickí biskupi na Slovensku:
  https://slovenskydohovorzarodinu.sk/zakaz-verejnych-bohosluzieb-iniciativu-figela-podporili-dalsi/?fbclid=IwAR0dIFrQYINEmDPmNpnZ2CraZrjtPEsJKRX_oAyGvEg53U-cTdAjzZoAvCA

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Ignorovanie požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné

  List predsedu KBS, za ktorým stoja všetci slovenskí biskupi:

  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210326027

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.