- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. decembra 2022

Nedeľné slovo (198)

 

Obstáť

Vytrvať v dobrom až do konca. To je vznešená a zároveň ťažká úloha, ktorú dostal každý z nás – od Boha. Vytrvať v dobrom a zvíťaziť, v prvom rade zvíťaziť nad svojimi zlými sklonmi, nad svojou slabosťou.

Paradoxne, práve vlastná slabosť je často naším najväčším odporcom. Proti nej sa najťažšie bojuje. Slabosť je zradná, pretože je v nás, je súčasťou našej prirodzenosti.


Pravdaže, ľudskú slabosť využíva a zneužíva nepriateľ – duch tmy a zloby, usilujúc sa zviesť človeka z dobrej cesty a vtiahnuť ho do svojich osídel. A tak sa v každom človeku odohráva zápas. A kto má v tomto zápase obstáť, ak nie kresťan?!

Svätý Pavol apoštol nabáda: „Boží človek, usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, ku ktorému si bol povolaný“ (1 Tim, 6, 11–12).

  

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (197).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.