- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. februára 2023

Nedeľné slovo (206)

 

Duchovný rozmer života

Vo svete zameranom na úspech a zisk sa stráca úcta k človeku a napokon i sám človek – stáva sa, obrazne povedané, iba bezmenným kolieskom v obrovskom neľudskom súkolesí.

Obludná mašinéria sekularizovanej a pretechnizovanej spoločnosti z nás vytvára jednoúčelové súčiastky veľkého stroja. Je právom i povinnosťou každého človeka vzoprieť sa tejto negatívnej tendencii. Dá sa to iba cieľavedomým posilňovaním duchovného rozmeru života.

Základom duchovnosti je viera v Boha, prostredníctvom nej spoznávame skutočný zmysel existencie. Povedané slovami Ladislava Hanusa, človek je komplexnou jednotou tela a ducha, jednotiaci je princíp duchovný.

Ak ľudský život prirovnáme k putovaniu za určitým cieľom, tak potom morálne zákony sú orientačnými bodmi na tejto ceste a modlitba zdrojom sily, ktorá nás po každom páde zdvihne z prachu.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (205).

1 komentár:

  1. Anonymný12.2.23

    Ak chceš môžeš plniť prikázanie, je v tvojej moci zostať verným. Boh položil pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom čo chceš. Pred človekom stojí život a smrť, dostane to, čo si vyvolí. Veľká je Pánova múdrosť, Pán je všemohúci a vidí všetko. Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka. Nikomu nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas aby hrešil. Sir 15, 16 - 21 Dnes počúvame, že človek môže hrešiť nielen skutkom, ale hriechom môže byť už zlá myšlienka a ako vyznávame na začiatku sv. omše i zanedbané dobro. Nech sa nám darí mať čisté srdce, otvorené pre Boha i ľudí aj v súčasnom svete a žiť podľa Ježišových blahoslavenstiev. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.