- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. júla 2023

Nedeľné slovo (229)

 

Pokánie

„Bože, poučil si svoj ľud, že spravodlivý človek má byť ľudský; a svojim synom si dal dobrú nádej, že po hriechu dávaš príležitosť na pokánie.“ (Múd 12, 19)

Príležitosť na pokánie – prejav Božieho milosrdenstva. Teda nie bezpodmienečné odpustenie. Odpustenie si žiada aj účasť druhej strany.


Každý nový deň, ktorý sa nám otvára, je príležitosťou, darom, možnosťou konať pokánie. Z toho pramení nádej!

Lev Nikolajevič Tolstoj napísal: „Kajať sa znamená vidieť v celom rozsahu svoje slabosti a zlé stránky. Pokánie je odsúdením všetkého zlého v sebe. Je to očistenie duše a jej príprava na prijatie dobra.“

Napokon, dodajme, pokánie je uznanie pravdy o sebe.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (228).

1 komentár:

  1. Anonymný23.7.23

    Len kombajny na cestách a pohľady na polia zrelého obilia a pár desiatok zapojených ľudí nám signalizujú prebiehajúcu žatvu. Aj Božie slovo tejto i minulej nedele hovorí o zrne, siatí, žatve... Úroda je veľmi dôležitá pre náš život, nielen telesný ale aj duševný a duchovný. Máme prinášať bohatú úrodu dobrých skutkov, lásky, služby, pravdy, dobra, spravodlivosti... Nemáme sa toľko zaoberať a hodnotiť konanie iných ale treba sa nám sústrediť na siatie dobra a jeho dozrievanie v nás, aby sme vytŕhaním kúkoľu nepokazili aj to málo dobra čo ešte môžeme a sme schopní urobiť.. Ale ešte jeden postreh, pápež sa obracia na mocných tohto sveta aby riešili klimatickú krízu. Nebolo by vhodnejšie ukázať ako sa v modlitbe obrátiť na Stvoriteľa a prosiť ho o jeho pomoc a ochranu a nás povzbudiť k dôvere v Boha aby sme odstránili hriechy, ktoré súčasné krízy spôsobujú. Ako ktosi povedal, každá materiálna, či ekonomická kríza je dôsledkom morálnej. Nech nás Pán Boh požehnáva a ochraňuje. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.