- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. januára 2024

Zlatá ruža ako symbol umeleckého diela

 

ANTIKVARIÁT


Konstantin Paustovskij: Zlatá ruža

Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1963

Kniha Konstantina Paustovského (1892–1968) o „nádhernej podstate spisovateľskej práce“ nie je teoretickou príručkou či učebnicou – hovorí o literatúre a umení prostredníctvom osobných poznámok, postrehov, príbehov a alegórií, spája umeleckú tvorbu so životom, s jeho prejavmi, ktoré môžu byť napohľad jednoduché, všedné, nezaujímavé, ale v tvorivom procese sa aj drobné zrniečka reality spájajú a menia na „zlatú ružu“, ktorá je tu symbolom umeleckého diela.

Paustovskij píše: „Najdôležitejšie je, aby spisovateľ do každej svojej práce, ba aj do tej najmenšej poviedočky vložil celú svoju dušu, aby prejavil seba a tým zároveň prejavil názor svojej epochy, svojho národa.“ V tom by mu nemal brániť ani falošný stud, ani falošné ohľady: „Pri práci musí spisovateľ zabudnúť na všetko a písať tak, akoby písal pre seba alebo pre najdrahšiu bytosť na svete.“

Umelecké dielo je do značnej miery autonómne, má svoju vlastnú vnútornú logiku – jeho autor sa „zavše sám diví tomu, čo napísal“. Práve to dáva dielu životaschopnosť: prvky spontánnosti, osobitosti, zanietenosti, v neposlednom rade úprimnosti a pravdivosti. Pritom „inšpirácia je prísny pracovný stav“, spisovateľ potrebuje sebadisciplínu, mal by svoju prácu brať vážne a zodpovedne.

Paustovskij, ako sa vyznáva, mával obdobia, keď písal od svitu do mrku. Cielene vyhľadával možnosti a spôsoby, aby sa mohol sústredene venovať literárnej tvorbe. Inšpiráciou mu boli najmä stretnutia s ľuďmi a pobyty v prírode. Všímal si aj drobnosti, jednotlivých ľudí, ich gestá, slová, ale i zmeny či výkyvy počasia, a to potom prenášal do textov, preto majú punc prirodzenosti a sympatickej jednoduchosti, nepôsobia vyumelkovane.

Základom dobrého vkusu je cit pre mieru – súmernosť, zrozumiteľnosť, „nič zbytočné, málo ozdôb, prostota, pri ktorej vynikne a prináša opravdivý pôžitok každá línia“... V doslove Ondreja Marušiaka čítame: „Zlatá ruža je neveľké dielo s veľkými, podnecujúcimi a inšpirujúcimi myšlienkami.“ S tým možno bez výhrad súhlasiť. Táto kniha poskytuje pekné a obohacujúce čítanie.

 

Ján Maršálek


::

Recenzujeme krásnu literatúru:

Jozef Cíger Hronský: Pohár z brúseného skla

Milan Šmelko: Náklonnosť mesiaca

Slovo ako dar (Nad poéziou Pavla Prikryla)


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.