- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. júla 2014

Zo života Cirkvi

Snímka: PriestorNet - JM
Emeritný pápež Benedikt XVI., pôvodným občianskym menom Joseph Alois Ratzinger, patrí nepochybne k najväčším katolíckym teológom konca 20. a počiatku 21. storočia. Emeritný pápež a jeho brat Georg Ratzinger však určite nie sú jedinými žijúcimi katolíckymi teológmi s týmto priezviskom. Nedávno oslávil 40. výročie svojej kňazskej vysviacky Stefan Ratzinger, penzionovaný rakúsky farár z Bad Traunsteinu a Gutenbrunnu. Narodil sa 28. 11. 1942 v Haidershofene a vysvätený bol 29. 6. 1974.
::
20. júla 2014 si svet pripomenul 70. výročie atentátu na Adolfa Hitlera, zosnovaného skupinou sprisahancov, ktorú viedol plukovník Claus Schenk gróf von Stauffenberg. Po tomto nevydarenom atentáte bol popravený samotný Stauffenberg a jeho najbližší spolupracovníci, ale aj mnohí iní odporcovia nacistického režimu v Nemecku, medzi nimi aj katolíci, ktorí sa nikdy nestotožnili s nacizmom. Sám Stauffenberg sa narodil v prominentnej katolíckej šľachtickej rodine.

::
Pred 87 rokmi bol vo Vatikáne vydaný Hlaholský misál. Často zaznievajú obvinenia na adresu Druhého vatikánskeho koncilu a následnej liturgickej obnovy, že odstránil latinčinu ako jediný a univerzálny liturgický jazyk Rímskokatolíckej cirkvi. Je to však skreslený názor, vyplývajúci z nedostatočnej znalosti dejín liturgiky. Už pred 87 rokmi, v roku 1927, bol vo Vatikáne vydaný Hlaholský misál, ktorým bolo umožnené rozšírenie hlaholskej liturgie na ďalšie diecézy Rímskokatolíckej cirkvi, avšak so súhlasom Svätého stolca.
Rímsko-slovanská, čiže hlaholská liturgia je liturgiou rímskeho obradu v staroslovienskom jazyku. Svoj pôvod má na Veľkej Morave po príchode sv. Cyrila a Metoda. Od 16. storočia je jej text a posvätné obrady zhodný s rímskou liturgiou. Po stáročia sa slúžila v ôsmich chorvátskych diecézach. V 20. storočí sa vďaka rastúcemu záujmu rozšírila aj v iných diecézach Rímskokatolíckej cirkvi.
Pre bývalú ČSR udelil pápež Benedikt XV. povolenie slúžiť túto liturgiu už 21. mája 1920. Toto povolenie sa však týkalo len niektorých vybraných miest a vzťahovalo sa na vybrané sviatky. Napriek tomu osem skladateľov skomponovalo hlaholskú omšu (napríklad Leoš Janáček alebo Josef Bohuslav Foerster). V Spojených štátoch amerických viackrát slúžil hlaholskú omšu už pred Druhým vatikánskym koncilom biskup slovenského pôvodu z Gary (USA) Mons. Andrej Gregor Grutka. Spomínaný biskup opakovane slúžil hlaholskú omšu aj pre koncilových otcov Druhého vatikánskeho koncilu. Mimoriadnu chválu si v súčasnosti zaslúži Kňazské bratstvo sv. Pia X. za obnovenie tradície slávenia tejto liturgie na Morave.
::
Pred 100 rokmi sa začala veľká kataklizma, ktorá dostala pomenovanie prvá svetová vojna. V hektickom ovzduší vojnového štvania však zaznievali aj silné protivojnové výzvy, medzi nimi početné apely „mierového pápeža“ Benedikta XV. (1914 – 1922). Tento pápež inicioval humanitárnu pomoc a vyzýval na zastavenie bojov. Jeho snahy o ukončenie vojnového požiaru však našli minimálnu podporu aj v radoch katolíckych teológov. Napríklad vo viedenskom Dóme svätého Štefana sa už 4. októbra 1914 uskutočnila prvá Eucharistická vojnová pobožnosť, pri ktorej kardinál Piffl citoval proroka Joela: „Prekujte si pluhy na meče a viničné nože na kopije!“ (Joe 4, 10). A tak aj vinou niektorých katolíckych biskupov a kňazov sa vojna pretiahla na 4 roky a zahynulo v nej 17 miliónov ľudí.
::
A ešte jedna zaujímavosť: Vo svete je známych vyše 6 500 rôznych rečí. Sväté písmo je preložené do 480 jazykov.
::
Podľa rôznych slovenských aj zahraničných zdrojov pripravil Karol Dučák.
::
Karol Dučák
Odporúčané:
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.